Jabal e Arafat kya hai?

Fareeza Hajj ki adayee ke dauran Aazmeen Hajj muqam Arafat mein waqay Jabal al Rahmah ki ziyarat ka sharf haasil karne ki gahri tamanna rakhtay hain. Manasik Hajj shuru honay …

Read More