Sunday, July 5, 2020
Home Latest News Masjid-e-Syed ush Shuhada Ameer-e-Hamza (Rz)" Ka Iftetah Amal me aya

Masjid-e-Syed ush Shuhada Ameer-e-Hamza (Rz)” Ka Iftetah Amal me aya

Hyderabad :  Majlise Tahaffuze Khatme Nubuwwat Trust TS & AP ke Zaire ehtemaam taameer ki gayi masjid ka aaj Namaaz e Zohar ke saath Iftetah Amal me aya. Is Masjid ka iftetah Moulana Arshad Ali Qasmi Sahab Secretary (MTKN Trust) ne kiya.

Namaaz se qabl Dehaat ke rehne wale musalmaano se khitaab kerte hue Moulana ne kaha ke Musalmaan namaaz ki paabandi kerein aur Masjid ko aabaad rakhein. MTKN Trust ki jaanib se Imaam ka bhi taqarrur kiya jaata hai taake log unse Deen e Islam seekhein. Moulana ne mazeed zor de kar gaou walo se kaha ke woh apne bacho ko Subah aur Shaam Masjid bhejein taake unke bache Islam, Namaaz aur bunyadi islaam aasani se seekh sakien…

 

Gaou walo ne tayaqqun diya ke woh is masjid ko aabad rakhenge aur khud bhi aur apne bacho ko Masjid deen sikhne bhejenge.

Moulana Arshad Ali Qasmi Sahab ki Dua aur uske baad namaaz e Zohar ada ki gayi aur phir baaz namaaz gaoun walo ki taraf se aye hue logo ke liye taam(lunch) Ka bhi intezaam kiya gaya.

Village : Mopadu
Mandal: Pamuru
District: Prakasham
State: Andhra Pradesh

Contact: 9949144557

Website: www.khatme-nubuwwat-hyderabad.com