World

View All

Mireekh Par Dubai Khajur Ki Kaasht Ka Khwaahan

Dubai : jab kabhi nizaam-e­-shamsi aur khala ki baat ki jati hai to hamaray zehnoun mein wahan insani zindagi ka wujood ke honay ya nah honay ke mutaliq imkanaat aur …

Sahet Wo Zindagi

View All

Public Interest

View All

School May Bhoot Ke Khauf Se Ladkiyoun Nay Hostel Khaali Kardiya

Hyderabad : Riyasat Andhra pradesh ke zila kurnool  may waqay AP model Residential school may khoufnaak mahol paaya jata hai kyunkay school may Bhoot honay ki afwaah jungle ki aag …

Point of View

View All

Child Abuse: Thos iqdamat ki zarurat

Hyderabad. Hindustan mein taraqqi ke sath sath aqlaaqi bigaad bhi aata ja raha hai. Hum taraqqi ke maamla mein Europe ke dosh bah dosh khada rahne ki koshish kar rahe …